Rozwiń swój biznes, lekcja nr 6
Rozwiń swój biznes, lekcja nr 6

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to środki przede wszystkim na otwarcie indywidualnej działalności gospodarczej, czyli także gabinetu kosmetycznego. 

 

Rządowy Program Pożyczkowy. O pieniądze z niego możemy się starać również, gdy w przeszłości prowadziliśmy już własny salon lub inny biznes. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest jednak zamknięcie działalności co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Program skierowany jest do absolwentów szkół średnich i wyższych (w okresie 48 miesięcy od otrzymania dyplomu), studentów ostatniego roku, osób bezrobotnych, odbywających staż z Urzędu Pracy i poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych. Możesz otrzymać pożyczkę – maksymalnie 99 000 zł na bardzo preferencyjnych warunkach (oprocentowanie zależne od podjętej działalności i aktualnej stopy redyskonta weksli NBP, wynosi od 0,18 do 0,44 proc. w skali roku). Dodatkowo można dostać pożyczkę na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Spłata trwa 7 lat. Karencja w spłacie wynosi od 1 do 12 miesięcy.

 

Regionalne fundusze pożyczkowe. Każdy taki fundusz rządzi się własnymi regułami, dlatego najlepiej znale��ć kilka różnych w swoim województwie (www.ksu.parp.gov.pl) i sprawdzić ich ofertę. A ta jest bardzo bogata, bo można uzyskać środki na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów usługowych, zakup materiałów i surowców.

Maksymalna kwota pożyczki – 120 000 zł na jeden cel. Okres spłaty to 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalna jest 6-miesięczna karencja.

Aby ubiegać się o tego typu fundusze, trzeba posiadać wkład własny. Minimalny wynosi 20 proc. wartości przedsięwzięcia. Ustanawiane jest też zabezpieczenie w postaci weksla in blanco lub w innej, indywidualnie ustalonej formie.

 

 

O funduszach unijnych na własny biznes beauty, dowiesz się na www.lne.pl 

Piszemy o tym w artykule: RAPORT LNE - Rozwiń swój biznes, lekcja nr 7, sprawdź!

 

ZOBACZ POPRZEDNIĄ LEKCJĘ

To tylko fragment
Chcesz wiedzieć więcej?
Zaprenumeruj lub wykup dostępONLINE

LNE kupisz również w Empiku i salonach prasowych
SPRAWDŹ