Rozwiń swój biznes, lekcja nr 5
Rozwiń swój biznes, lekcja nr 5

O wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą ubiegać się zarówno mieszkańcy wsi i małych miasteczek, jak i osoby ubezpieczone w KRUS. 

 

Żeby otrzymać dotacje z PROW, trzeba spełnić kilka warunków:

  • gabinet musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców),
  • dzięki salonowi kosmetycznemu powinno powstać co najmniej jedno miejsce pracy,
  • w okresie ostatnich 24 miesięcy osoba ubiegająca się o dofinansowanie z PROW nie korzystała z innych dotacji.

W ramach programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” można otrzymać do 100 000 zł. Wysokość dotacji w programie „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” (maksymalnie do 300 000 zł) zależy od liczby tworzonych miejsc pracy. Im więcej osób zamierzamy zatrudnić w salonie, tym więcej pieniędzy dostaniemy. Aby wystąpić o dofinansowanie z PROW, konieczny jest wkład własny (uzyskane środki mogą pokryć 40–70 proc. wydatków). Osoby spełniające wymagane warunki mogą wypełnić wniosek w generatorze wniosków (na stronie www.arimr.gov.pl), wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Dotacje z PFRON. Na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą liczyć osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności i statusem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Aktualna kwota wynosi około 60 000 zł, choć uzyskanie tak wysokiego wsparcia nie jest łatwe.

Wniosek musisz złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy. Będzie on sprawdzany pod względem rachunkowym oraz formalnym. Jeśli pojawią się w nim nieprawidłowości, otrzymamy informację o błędach oraz wezwanie do ich usunięcia, na co mamy dwa tygodnie. 

 

 

O rządowych programach pożyczkowych na własny biznes beauty, dowiesz się na www.lne.pl 

Piszemy o tym w artykule: RAPORT LNE - Rozwiń swój biznes, lekcja nr 6, sprawdź!

 

ZOBACZ POPRZEDNIĄ LEKCJĘ

To tylko fragment
Chcesz wiedzieć więcej?
Zaprenumeruj lub wykup dostępONLINE

LNE kupisz również w Empiku i salonach prasowych
SPRAWDŹ