Tylko do 31 października!
Tylko do 31 października!

W ostatnim czasie znowu zrobiło się głośno o BDO, a to za sprawą ostatecznego terminu na złożenie sprawozdania z zakresu wytworzonych w 2019 roku odpadów, który mija 31.10.2020.

 

Wprawdzie gabinety kosmetyczne nie wytwarzają ich w dużych ilościach, ale kod oddawanych  odpadów zalicza się do tych, dla których nie ma zwolnień. Jest to kod 18 01 03* klasyfikowany jako odpady niebezpieczne, z których należy się rozliczyć i złożyć w systemie BDO sprawozdanie roczne.

Moduł sprawozdawczy został uruchomiony na początku wakacji, a termin na złożenie sprawozdania to 31 październik 2020 roku. Przed przystąpieniem do jego składania należy przypomnieć sobie login i hasło oraz przygotować KPO – karty przekazania odpadów za rok 2019. Następnie należy wejść na stronę www.rejestr-bdo.mos.gov.pl, a po zatwierdzeniu hasła wybrać zakładkę „sprawozdawczość” i zaraportować ilości wytworzonych i przekazanych do firm zewnętrznych odpadów za rok 2019.  

 

Co jeśli  w salonie kosmetycznym w roku 2019 nie zostały wytworzone odpady, bądź podmiot nie ma potwierdzonych KPO bądź innych dokumentów odbioru? 

  • jeżeli gabinet nie wytworzył wszystkich przypisanych do niego odpadów, należy w sprawozdaniu ująć tylko te, które zostały wytworzone i oddane do odbiorcy 
  • a co, jeśli podmiot nie wytworzył żadnych odpadów? „Wskazane jest przesłanie sprawozdania zerowego jeśli się nie wytworzyło w danym roku kalendarzowym odpadów. Wtedy mamy pewność co do realizacji gospodarki odpadami w firmie.” (odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego).

 

A co jeżeli gabinet nadal nie ma nadanego numeru w rejestrze BDO? 

Należy sprawdzić czy numer nie został nadany - Urzędy Marszałkowskie od połowy roku nie wysyłają już listów, ani maili potwierdzających nadanie numeru. Najlepiej wejść na stronę rejestru, wpisać numer NIP oraz nacisnąć „szukaj” -  jeżeli numer jest nadany, pojawi się w tabeli przy nazwie podmiotu. Następnie należy zalogować się przez Profil Zaufany i złożyć sprawozdanie niezwłocznie po nadaniu numeru.  

 

Obowiązki podmiotu po nadaniu numeru 

Po nadaniu numeru rejestrowego trzeba umieścić go na następujących dokumentach:   

  • faktury VAT/paragony fiskalne
  • umowy kupna-sprzedaży
  • sprawozdania odpadowe/karty  przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów

 


Literatura: 

  1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2019 poz.1396)
  2. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. 2019 poz.1403)
  3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. 2019 poz.1579)
  4. www.bdo.mos.gov.pl
  5. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz. U. 2020 poz. 875) 
To tylko fragment
Chcesz wiedzieć więcej?
Zaprenumeruj lub wykup dostępONLINE

LNE kupisz również w Empiku i salonach prasowych
SPRAWDŹ