Wirus COVID-19
Wirus COVID-19

Z punku widzenia epidemiologicznego wydawałoby się, że zasadne jest zamykanie przestrzeni publicznych, które nie są w stanie sprostać odpowiednim standardom bezpieczeństwa i higieny.  Wśród wielu specjalistów i ich klientów w obecnej sytuacji pojawiają się pytania:

 • Jak długo to będzie trwało?
 • Czy istnieje prawdopodobieństwo, że wirus COVID-19 pozostanie zjawiskiem sezonowym?
 • Czy z ekonomicznego punku widzenia możemy regularnie co roku zamykać prywatne praktyki gabinetowe np. na 2–3 miesiące?
 • Czy jesteśmy w stanie przeczekać, aż okres zachorowalności minie?
 • Rozmyślamy, czy okres zachorowalności faktycznie minie?
 • Czy patologie w obrębie kończyn dolnych, do których jesteśmy przyzwyczajeni w naszych praktykach, na czas trwania kryzysu Covid-19 idą na urlop?

 

Ze względu na obecny światowy scenariusz spowodowany rozprzestrzenianiem się choroby układu oddechowego wywołanego przez nowy koronawirus 14 marca 2020 r. WHO ogłasza pandemię COVID-19. W Polsce organizatorzy wydarzeń branżowych, w tym LNE, odwołują imprezy, władze w kraju podejmują kroki w celu spłaszczenia tzw. krzywej epidemii, wielu podologów, podiatrów szuka odpowiedzi jak rozwiązać problem COVID-19 w ich praktykach i w życiu osobistym. 

Drogi szerzenia się wirusa i zalecenia, jak się chronić przed zachorowaniem aktualizowane są na stronie www.gov.pl/web/koronawirus. Europejski Instytut Podologiczny, jak i inne firmy,  towarzystwa, stowarzyszenia starają się kierować zainteresowanych do najbardziej wiarygodnych i aktualnych wiadomości. 

W obecnej sytuacji jako specjaliści jesteśmy zobowiązani przede wszystkim zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i dostępność do wsparcia oraz w razie potrzeby pomoc w gabinetach, klinikach, szpitalach i ośrodkach opieki zdrowotnej. Rozprzestrzenianiu się wirusów często sprzyjają błędy ludzkie, które wynikają ze złych nawyków w zakresie czynności higienicznych. „Ze względu na rozwój infekcji COVID-19 na świecie oraz mając na uwadze dobro specjalistów i ich klientów, Polskie Towarzystwo Podologiczno-Podiatryczne zaleca wzmożoną czujność oraz stosowanie się do oficjalnych wytycznych w zakresie profilaktyki i higieny. Brak ostrożności i nieprzestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych zwiększa ryzyko przenoszenia się chorób zakaźnych. Symptomy chorobowe to przesłanka do pozostania w domu. W przypadku koronawirusa COVID-19 główne objawy to kaszel, gorączka i duszności.” 1

Należy pamiętać, że podolodzy, podiatrzy  we własnych praktykach gabinetowych są każdego dnia pracy bombardowani przez bakterie, grzyby i wirusy. Zachowując zasady BHP, każdego dnia walczą z potencjalnymi patogenami. Dlatego w dobie pandemii COVID-19 zaleca się wzmożoną ostrożność w zakresie występowania objawów chorobowych u klienta, natomiast personel upomina się o staranne oraz wielokrotne czyszczenie w ciągu dnia wszystkich powierzchni płaskich, krzeseł, klamek, przełączników itp. Dodatkowo wprowadza się intensywną i systematyczną kontrolę higieny personelu oraz dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie klienta. W trakcie procesu rejestracji w gabinecie podologicznym personel jest zobowiązany przeprowadzić telefonicznie wstępny wywiad dotyczący ogólnego stanu zdrowia klienta oraz poinformować klienta, że jeżeli czuje się chory, powinien mieć swobodę w dowolnym momencie odwołać wizytę. Kluczowym zachowaniem prozdrowotnym w gabinetach podologicznych powinno być wprowadzenie zasady zabezpieczenia klienta wchodzącego do gabinetu poprzez natychmiastowe udostępnienie mu możliwości dezynfekcji rąk. Gabinet powinien też zapewnić możliwość zaopatrzenia klienta w rękawiczki jednorazowe i sterylną przyłbicę czy maskę.


1 Polskie Towarzystwo Podologiczno Podiatryczne www.ptp-podologia.pl/informacja

 

Zalecenia dla gabinetów podologicznych

 

Na podstawie publikacji fachowych oraz wytycznych organów sanitarnych w Polsce i na świecie zaleca się:

 • Celem zachowania bezpieczeństwa higieny pracy w gabinetach podologicznych wskazuje się na zorganizowanie instruktażowego szkolenia dla zespołu specjalistów wykonujących terapie podologiczne, recepcji. 
 • Zwrócenie uwagi na stan ogólny zdrowia klienta gabinetu oraz poszerzenie wywiadu już w trakcie zapisu na wizytę, a także przed odbyciem planowanej terapii podologicznej o pytania o objawy zdrowotne typu: gorączka, duszności, kaszel, problemy z oddychaniem oraz wywiad dotyczący podróży zagranicznych w tym obszarów o potwierdzonym występowaniu wirusa COVID-19. Podczas wywiadu z klientem dopuszcza się pomiar temperatury.
 • Rozważenie konieczności wykonania zaplanowanej terapii podologicznej w szczególności u klientów z objawami takimi jak gorączka, duszności, kaszel, problemy z oddychaniem.
 • Zaleca się udostępnienie klientowi gabinetu podologicznego podczas wizyty w pierwszej kolejności preparatów do dezynfekcji rąk, następnie zaopatrzenie w rękawiczki jednorazowe oraz sterylną przyłbicę czy maskę.
 • W przypadku planowych przyjęć klientów oraz wykonywania innych czynności należy celem minimalizacji ryzyka zarażenia wyeliminować dotykanie rękoma okolic ust, oczu, nosa.
 • Zaleca się wzmożone mycie i dezynfekcję rąk oraz powierzchni płaskich, stanowisk siedzących dla klienta, klamek, włączników, sanitariatów w gabinetach podologicznych.
 • Konieczne terapie podologiczne należy wykonywać wykorzystując procedury BHP, stosując środki antyseptyczne zgodnie z rozporządzeniem miejsca pracy.
 • Zaleca się podczas kontaktu z klientem stosować osobiste środki ochrony twarzy takie jak przyłbica, maseczki, okulary ochronne, fartuchy i czepki jednorazowe itp.
 • Szczególną ostrożność należy wykazać u klientów podologicznych przyjeżdżających zarówno z krajów odległych, jak i ościennych. Zaleca się wymaganie od klientów okazania zaświadczenia o odbytej kwarantannie.

 

Wybrane zalecenia dla rejestracji/recepcji

 

Na podstawie doświadczeń własnych, publikacji fachowej oraz wytycznych organów sanitarnych w Polsce i na świecie, celem zachowania środków ostrożności, zaleca się:

 • Zwrócenie uwagi na ogólny stan zdrowia klienta oraz poszerzenie wywiadu już podczas rejestracji i w trakcie zapisu telefonicznego na wizytę. Personel gabinetu jest zobowiązany uwzględnić takie objawy zdrowotne jak gorączka, duszności, kaszel, problemy z oddychaniem oraz uwzględnić wywiad w kierunku podróży zagranicznych w tym obszarów o potwierdzonym występowania  wirusa COVID-19.
 • Zaleca się poinformowanie klienta w trakcie rejestracji telefonicznej, że dezynfekujemy przed wejściem do gabinetu dłonie klienta, dodatkowo możemy zaopatrzyć klienta w jednorazowe rękawiczki, maski lub prosimy, aby w miarę własnych możliwości dotarł do gabinetu w masce na twarz. 
 • Zaleca się, aby pomimo potwierdzonej wizyty, jeszcze raz w zaplanowanym dniu wizyty spytać o stan zdrowia klienta.
 • Zobowiązuje się osobę wykonująca zabieg do dezynfekcji rąk oraz do obsługiwania stanowiska pracy w jednorazowych rękawiczkach, masce. 
 • Należy zachować wzmożoną dbałość o strefę czystą i brudną gabinetu, czyszczenie sanitariatów, dostępność wszystkich detergentów i ręczników jednorazowych dla klienta.
 • Należy zadbać o rozdzielenie przestrzeni siedzącej dla klienta, o sterylność tej przestrzeni, przeniesienie lub zlikwidowanie roślin, zlikwidowanie ulotek, gazet do czytania i wszystkiego na czym mogą pozostawać patogeny – pozostawić puste przestrzenie do przecierania.
 • W strefie kuchni obowiązkowe jest wprowadzenie jednorazowych naczyń, sztućców, ręczników itd.
 • Stała kontrola i nadzór nad bezpieczeństwem pracy personelu oraz zdrowia klienta.

 

Profesjonalnie przygotowane gabinety podologiczne, wyposażone wg europejskich standardów, na czas pandemii podnoszące standardy bezpieczeństwa, higieny i obsługi klienta powinny mieć możliwość obsługi klienta w trakcie zaplanowanych dyżurów, gdyż obsługują klientów cierpiących z powodu wielu problemów w obrębie kończyn dolnych, które często są bolesne. Klienci potrzebują pomocy specjalistów i ich profesjonalnych usług wykonanych z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowia i higieny

To tylko fragment
Chcesz wiedzieć więcej?
Zaprenumeruj lub wykup dostępONLINE

LNE kupisz również w Empiku i salonach prasowych
SPRAWDŹ