BDO. Rejestrować się czy nie?
BDO. Rejestrować się czy nie?

W listopadzie 2019 w mediach głośno było o systemie BDO i o rejestracji podmiotów wytwarzających odpady. I chociaż temat nie jest nowy (podmioty wytwarzające odpady powinny ewidencjonować je i składać sprawozdania już od 2012 roku), to właśnie pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła się gorączkowa dyskusja o tym, czy gabinety kosmetyczne, salony spa i hotele ze strefami wellness powinny dokonać wpisu do rejestru. Wpisy można było zgłaszać od 24 stycznia 2018 roku, jednakże wiele podmiotów czekało na tzw. ostatni dzwonek.
Od listopada trwała gorączkowa dyskusja w mediach, na portalach społecznościowych oraz wśród przedsiębiorców, w której padało podstawowe pytanie: „czy mam się rejestrować, czy też nie”? 
Ciągłe zmiany i komentarze Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Klimatu niestety niewiele pomagały mikroprzedsiębiorcom, mimo że na stronie BDO, przechodząc krótki test, można sprawdzić, czy dana firma powinna być zarejestrowana w systemie, czy też nie. 
W branży beauty też panuje chaos. Wiele gabinetów kosmetycznych, salonów spa czy hurtowni kosmetycznych do dzisiaj nie wie, czy zarejestrować swój biznes.

 

WAŻNE:

Wpis nic nas nie kosztuje – w praktyce to tylko wysłanie zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego.  Gabinety nie ponoszą żadnych opłat zgłaszając się do rejestru BDO jako wytwórca odpadów. Ponosiłyby opłatę rejestracyjną związaną z wpisem do rejestru BDO tylko w momencie, gdyby importowały kosmetyki do dalszej sprzedaży (wprowadzający produkty w opakowaniach) bądź zakupiły sprzęt elektryczny – urządzenia do salonu za granicami polski (wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny ). 

 

Czy musisz dokonywać rejestracji?

Jeżeli odpowiedź na chociaż jedno z poniższych pytań będzie twierdząca, należy zarejestrować się w systemie: 

 • Czy jestem wytwórcą odpadów (bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego), czyli wytwarzam odpady komunalne i/lub niebezpieczne, a ewidencję odpadów prowadzę tylko w oparciu o Karty Przekazania Odpadu?
 • Czy wprowadzam sprzęt po raz pierwszy na terytorium kraju lub jestem autoryzowanym przedstawicielem, a przy okazji wprowadzam baterie lub akumulatory?
 • Czy prowadzę działalność w zakresie gospodarki opakowaniami, m.in. np. wytwarzam, eksportuję, importuję opakowania lub dokonuję ich wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy; wprowadzam po raz pierwszy na terytorium kraju produkty w opakowaniach?
 • Czy posiadam co najmniej jedną z wymienionych decyzji – pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

 

Które odpady podlegają rejestracji ?

30 grudnia 2019 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministerstwa Klimatu w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ich ewidencji. Tym samym gabinety kosmetyczne i salony spa podlegają już tylko wpisowi do rejestru BDO WYTWARZAJĄC odpady medyczne tj:

 


18 01 01: Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)


18 01 03*: Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82


18 01 04: Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)


Rozporządzenie Ministra Klimatu weszło w życie 01.01.2020 roku. 

 

Które działy powinny wypełnić salony spa i gabinety kosmetyczne? 

Dział I, czyli ogólne dane firmy. Zaznaczyć tam należy tabele, w odpowiednich działach, które powinny zostać dołączone do wniosku w liczbach zależnych od liczby miejsc prowadzonej działalności. 
Dział XII, czyli wszystkie miejsca. Położenie punktów usługowych ze względu na wytwarzanie odpadów.
Do wniosku powinno zostać dołączone również oświadczenie przedsiębiorcy i dokumenty te powinny trafić do Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy. 

Po nadaniu numeru rejestracyjnego w bazie BDO podmiot otrzyma listownie bądź elektronicznie (w przypadku wyrażenia zgody na doręczenie zawiadomienia o nadaniu numeru BDO za pomocą środków komunikacji elektronicznej) zawiadomienie, w którym będzie numer BDO, login i hasło. Hasło należy zmienić w przeciągu 30 dni od daty nadania numeru, później hasło wygasa i nie ma możliwości zalogowania się w bazie. Należy pamiętać, że login i zmienione hasło będą potrzebne do generowania kart przekazania odpadu, kart ewidencji odpadu, jak również do sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem odpadami.

 

Gdzie należy umieszczać numer BDO? 

Numer BDO trzeba umieszczać na dokumentach bezpośrednio związanych z działalnością firmy, m.in.:

 • fakturach VAT, 
 • paragonach fiskalnych,
 • umowach kupna sprzedaży,
 • sprawozdaniach,
 • kartach  przekazania odpadów,
 • kartach ewidencji odpadów,

 

Literatura:

 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2019 poz.1396)
 2. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. 2019 poz.1403)
 3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. 2019 poz.1579)
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531) 
 5. www.bdo.mos.gov.pl

 

To tylko fragment
Chcesz wiedzieć więcej?
Zaprenumeruj lub wykup dostępONLINE

LNE kupisz również w Empiku i salonach prasowych
SPRAWDŹ