Fiskus w gabinecie
Fiskus w gabinecie

Prowadząc salon kosmetyczny, mamy do wyboru kilka form opodatkowania. Po wejściu w życie Nowego Ładu warto jednak sprawdzić, czy trzymamy rękę na pulsie naszych przychodów, kosztów i podatków.

 

Statystycznie rzecz ujmując, przeważająca większość gabinetów kosmetycznych w naszym kraju ma postać jednoosobowej działalności gospodarczej.

Rzadziej są to spółki cywilne czy kapitałowe. Po pierwsze, z uwagi na stosunkowo nieduże obroty, po drugie ze względu na mniej kosztowną i prostszą formę księgowości oraz brak konieczności rejestracji jej w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), której spółki wymagają.

Jednoosobową działalność gospodarczą pod względem podatkowym prowadzi się znacznie prościej, gdyż podatnik w tej opcji jest zarazem właścicielem salonu kosmetycznego, jak i jego jedynym przedstawicielem, a bywa, że nawet sam rozlicza się księgowo. A jeśli nie sam, to koszt takiej usługi w profesjonalnym biurze rachunkowym wynosi średnio w naszym kraju już od 150 zł netto miesięcznie (w zależności od ilości dokumentów, czyli faktur kosztowych i przychodowych miesięcznie). Nie wymaga to nadmiaru formalności ani skomplikowanej ewidencji finansowej, jak to jest w przypadku spółek cywilnych. 

Minusem jednoosobowej działalności gospodarczej jest fakt, że w jej przypadku podatnik odpowiada swoim prywatnym majątkiem. Warto więc korzystać z usług solidnego, zaufanego biura podatkowego. Z jednej strony po to, aby uniknąć ewentualnych kłopotów z fiskusem, wynikających np. z błędów w deklaracjach, niezrozumienia często zmieniających się przepisów podatkowych czy z roztargnienia, z drugiej – aby spać spokojnie. Nie każdy przecież zna się na wszystkim, a będąc ekspertami w swojej dziedzinie i zawodzie, nie musimy biegle poruszać się po meandrach rachunkowości.

 

Samodzielna przedsiębiorczyni

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest bardzo proste. Należy po prostu wypełnić formularz CEIDG-1, w którym podajemy dane, adres firmy, przedmiot i datę rozpoczęcia działalności oraz wybraną przez siebie formę opodatkowania. Dokument ten można złożyć drogą elektroniczną, osobiście w urzędzie miasta czy gminy lub nadać pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru. Składając formularz drogą elektroniczną, musimy mieć ważny podpis elektroniczny lub profil zaufany. 

Złożony wniosek od razu skutkuje zgłoszeniem działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), urzędu skarbowego oraz ZUS, jak również wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Krótko mówiąc, złożenie formularza CEIDG-1 jest już równoznaczne z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Przy czym: 

 • jeżeli wiemy (w momencieskładania wniosku), że działalność rozpoczniemy nieco później, trzeba to w tym dokumencie od razu uwzględnić, wpisując datę późniejszą niż dzień składania samego formularza;
 • choć CEIDG z automatu informuje ZUS o powstaniu firmy, mamy obowiązek osobiście zgłosić tam siebie do ubezpieczenia, w ciągu 7 dni od daty założenia firmy;
 • istnieje też możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej, jeśli miesięczne przychody z niej uzyskane nie przekroczą połowy minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto oraz w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywaliśmy żadnej działalności gospodarczej.

 

Salon na spółkę

Zakładają ją przynajmniej dwie osoby fizyczne lub podmioty prawne, podlegając rejestracji w KRS. Spółkę cywilną, tak jak jednoosobową działalność gospodarczą, zakłada się poprzez wypełnienie i złożenie wniosku CEIDG-1 – osobiście, pocztą poleconą albo elektronicznie. Następnie wspólnicy zawierają notarialnie umowę spółki. Znajdują się tam informacje o:

 • dacie jej podpisania, 
 • okresie funkcjonowania, 
 • tym, kto ją reprezentuje, 
 • celu gospodarczym (oraz w jaki sposób ma zostać osiągnięty),
 • zakresie jej działalności według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności),
 • wysokości wkładów własnych wspólników,
 • sposobie podziału zysków, 
 • ustalonym roku obrotowym.

 

Jakie podatki?

O sposobie opodatkowania decydujemy podczas wypełniania formularza CEIDG, ale niektóre urzędy skarbowe wymagają złożenia dodatkowych oświadczeń w tej kwestii. Lepiej więc złożyć je w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, adresując bezpośrednio do naczelnika naszego urzędu skarbowego.

To tylko fragment
Chcesz wiedzieć więcej?
Zaprenumeruj lub wykup dostępONLINE

LNE kupisz również w Empiku i salonach prasowych
SPRAWDŹ