LNE

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Niniejszy dokument przedstawia informacje o zakresie danych osobowych przetwarzanych przez aplikację mobilną "LNE", dostępną na platformach Android oraz iOS i jest adresowany jest do użytkowników Aplikacji Mobilnej.

 1. Wydawcą Aplikacji Mobilnej jest Beauty In Sp. z o.o. Press sp.k.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Beauty In Sp. z o.o. Press sp.k. z siedzibą w Łodzi (adres: Jasińskiego 26A, 91-493 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000373920, NIP: 7252037897, REGON: 101014917.

  W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: redakcja@lne.pl oraz korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych (z dopiskiem „dane osobowe:”)

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

 2. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:

  • identyfikator oraz zaszyfrowane hasło użytkownika służące do autoryzacji w systemie Exposupport. Dane te przechowywamy na urządzeniu do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia.
  • identyfikator aplikacji oraz identyfikator urządzenia mobilnego wykorzystywany w procesie wysyłania informacji z systemu na urządzenie mobilne.

   

 3. Komunikacja między aplikacją mobilną, a systemem Exposupport odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

 4. Aplikacja 'LNE' w zależności od wykorzystywanych funkcji może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

  • wyświetlanie połączeń sieciowych oraz odbieranie danych z internetu w celu komunikacji aplikacji LNE z systemem Exposupport.
  • odczytywanie i modyfikacja zawartości pamięci w celu zapisania treści z systemu Exposupport przeznaczonej na aplikacje mobilną.

   

  Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

 5. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.

 6. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie https://lne.pl/article/mobile-app-policy

 7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  Beauty In Sp. z o.o. Press sp.k.,
  Jasińskiego 26A,
  91-493 Łódź,

  telefon: +42 661 63 30 (31)
  fax: +42 661 62 83
  email: redakcja@lne.pl