Rozwiń swój biznes, lekcja nr 7
Rozwiń swój biznes, lekcja nr 7

O pieniądze unijne może ubiegać się każdy, kto chce otworzyć nowy salon lub rozbudować istniejący. To szansa, aby zdobyć środki i… nie musieć ich oddawać. Trzeba jednak spełnić określone warunki. 

 

Wsparcie z Unii. Łatwiejsze procedury ich uzyskania przewidziane są m.in. dla kobiet po urlopie macierzyńskim czy osób bezrobotnych. Dostępne są dwie formy wsparcia zakładania działalności. Pierwsza to mikropożyczka – maksymalna kwota: 100 000 zł. Pośrednikiem są fundusze pożyczkowe wybierane przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy. 

Oferta skierowana jest głównie do studentów, absolwentów studiów i pracowników naukowych, jednak praktycznie może starać się każdy.

Przyznawana jest ona na okres do 60 miesięcy, lecz czas spłaty rozłożony bywa na dłużej. Istnieje również możliwość zawieszenia spłaty na 12 miesięcy.

 

Druga to dotacja – maksymalna kwota na rozpoczęcie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej wynosi 40 000 zł. Zasadniczo jest ona bezzwrotna, o ile nasz salon będzie działać co najmniej przez rok. Jeśli wcześniej zbankrutuje, trzeba zwrócić dotację wraz z naliczonymi przez ten czas odsetkami. Zazwyczaj to opcja skierowana do osób bezrobotnych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest ustanowienie zabezpieczenia (weksel in blanco, hipoteka, poręczenie, zastaw), stanowiącego gwarancję, że osoba, która uzyskała wsparcie, zużytkuje pieniądze na działalność zgodnie z warunkami umowy i sporządzonym biznesplanem. 

 

Informacje na temat dostępnych dotacji z UE można znaleźć w Powiatowym Urzędzie Pracy lub Wojewódzkim Urzędzie Pracy, jeżeli jest się zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. Można również skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, a aktualnie realizowane programy sprawdzić w wyszukiwarce dotacji.

Ważne! Osoby starające się o przyznanie dotacji na otwarcie firmy z UE powinny zdobyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt i złożyć je w Urzędzie Pracy. 

 

 

O dotacjach z urzędu pracy na własny biznes beauty, dowiesz się na www.lne.pl 

Piszemy o tym w artykule: RAPORT LNE - Rozwiń swój biznes, lekcja nr 8, sprawdź!

 

ZOBACZ POPRZEDNIĄ LEKCJĘ

To tylko fragment
Chcesz wiedzieć więcej?
Zaprenumeruj lub wykup dostępONLINE

LNE kupisz również w Empiku i salonach prasowych
SPRAWDŹ