redakcja@lne.pl +48 42 661 63 30 (31)

O Collegium Cosmeticum

Ekskluzywne Studium Kształcenia Kosmetologów i Kosmetyczek, adresowane do kosmetyczek i kosmetologów z minimum 5-letnim stażem pracy Program autorski dr. Artura Markowskiego we współpracy z LNE oraz ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Kosmetyka”

 

logo-cc

Cel:
  • Intensywne dokształcenie z zakresu najnowocześniejszych osiągnięć kosmetologii i elementów holistyki, biznesu oraz psychologii.
  • Zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej niezbędnej dla uzyskania najwyższych standardów pracy w zawodzie kosmetyczki i kosmetologa.
Cykl nauki:
  • Zjazdy niedziela – poniedziałek
  • 6 zjazdów – panele tematyczne: dermatologia, chemia kosmetyków, rewitalizacja skóry, holistyka (diagnostyka i terapia), ekonomia – marketing – prawo, psychologia, aparatura w nowoczesnym gabinecie, dziedziny pokrewne: trychologia.
Forma pracy:
  • Ćwiczenia grupowe i indywidualne. W szkoleniach i wykładach jako „modele” będą uczestniczyć pacjenci praktyki lekarskiej dr. Artura Markowskiego
  • Wykłady i prezentacje
Miejsce: Toruń
Do ukończenia Studium niezbędny jest udział w 4 zjazdach.
Wykładowcy Studium
  • Grono wybitnych specjalistów-praktyków z różnych dziedzin nauki.