redakcja@lne.pl +48 42 661 63 30 (31)
Informujemy, iż Beauty In Sp. z o.o. Press Sp.k. z dniem 1 października 2014 r. rozpoczęła realizację projektu w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-10-077/14-00
Tytuł projektu: "Wdrażanie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe związane z organizacją kongresów LNE & SPA"
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013
Działanie: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Wartość dofinansowania: 486 500,00 PLN
Wartość całkowita projektu: 695 000,00 PLN
 
Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnego systemu B2B umożliwiającego automatyczną wymianę danych pomiędzy współpracującymi partnerami biznesowymi. Wdrażany system będzie rozwiązaniem dedykowanym. Zastosowane rozwiązania informatyczne umożliwiają realizację procesów biznesowych w formie elektronicznej poprzez automatyczną wymianę danych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami: tj. przeprowadzenie całego procesu realizacji zamówienia aż po rozliczenie. Automatyzacja procesów biznesowych znacząco wpłynie na zwiększenie ich efektywności.Procesy podlegające automatyzacji w ramach projektu:
1. Proces definicji i zamawiania stoiska wystawienniczego, wyposażenie oraz usług dodatkowych.
2. Proces negocjacji lokalizacji stoiska wystawienniczego.
3. Proces zabudowy stoiska wystawienniczego.
4. Proces obiegu dokumentów.
5. Proces ewidencji wpłat i kontroli należności zaległych.