redakcja@lne.pl +48 42 661 63 30 (31)
Bezpieczeństwo to podstawa!
22/01/2016
104-bezpieczenstwoZaawansowane zabiegi kosmetologiczne wymagają przestrzegania określonych procedur – sprawdź jakich.

Możemy wskazać pięć podstawowych zasad pozwalających ograniczyć do minimum możliwość powstania powikłania. Są one tak proste, że większość pomija je, uważając za oczywiste i nie warteuwagi. Przestrzeganie ich powinno jednak być naszym dobrym nawykiem, dzięki czemu zarówno my, jak i nasze klientki będziemy bezpieczniejsi.

I. Właściwa kwalifikacja do zabiegu
Podstawową zasadą kwalifikacji klienta do zabiegu jest stan jego zdrowia – wszystkie zabiegi estetyczne są przeznaczone dla osób zdrowych. Jest to najważniejszy punkt wyjściowy do zabiegów. Nawet jeżeli przeprowadzony przez nas zabieg nie ma wpływu na przebieg choroby, klienci w przypadku nasilenia objawów mogą łączyć je z naszymi działaniami. Przy jakichkolwiek wątpliwościach zawsze powinniśmy odstąpić od zabiegu.
Należy zdawać sobie sprawę, że każda technika zabiegowa ma swoje wskazania i ograniczenia, związane np. z wiekiem klientki, jakością jej skóry, chorobami. Dlatego ważna jest wiedza dotycząca możliwości danej techniki zabiegowej, realnych efektów, jakie można dzięki niej osiągnąć, i – oczywiście – bezpiecznych metod jej wykonania. Jeżeli obiecamy nierealne efekty, niemożliwe do uzyskania u danej osoby lub daną techniką – musimy się liczyć z niezadowoleniem i roszczeniami.
Dużym błędem jest niewykonywanie dokładnego wywiadu dotyczącego przeciwwskazań. Często w przygotowaniu do zabiegu zapominamy lub pomijamy wywiad, eliminujący przeciwwskazania do wykonania konkretnego zabiegu. Może to mieć katastrofalne skutki i narazić klienta na zagrożenie zdrowia lub życia. Nasze czynności przedzabiegowe powinny być wpisane w procedurę.
Chcąc złagodzić obawy klientki i zachęcić ją do zabiegu, często przekazujemy niezbyt precyzyjne informacje, np. dotyczące bolesności (mówimy „nic nie będzie panią bolało” – choć wiemy, że jest to indywidualne odczucie), wyglądu po zabiegu („mogą być małe krwiaczki”- choć krwiaki bywają rozległe, utrzymujące się do 14 dni). Omówienie prawdziwego przebiegu zabiegu i gojenia pozabiegowego jest naszym obowiązkiem wynikającym z prawa klientki do rzetelnej informacji. Rozsądna klientka nie zrazi się drobnymi niedogodnościami związanymi z zabiegiem, a zyskamy w jej oczach zaufanie. Będzie spokojniejsza, wiedząc, co ją czeka.

 

Fragment artykułu pochodzi ze 104 wydania LNE


 

dr Zbigniew Leśniowski
Dyrektor Medyczny Centrum Szkoleniowego Kosmetologii Medycznej.
ZAPRENUMERUJ KOLEJNE NUMERY JUŻ TERAZ
LNE - ponad 200 stron dobrej lektury