redakcja@lne.pl +48 42 661 63 30 (31)

Program Collegium Cosmeticum

Cykl nauczania obejmuje osiem paneli tematycznych realizowanych podczas sześciu zjazdów.

 

Panel I
DERMATOLOGIA
 • Podstawy dermatologii
 • Choroby skóry w aspekcie kosmetologicznym
 • Łączone metody medyczno-kosmetyczne w terapii przewlekłych chorób skóry
Panel II
CHEMIA KOSMETYKÓW
 • Nowoczesne promotory przenikania
 • Źródła biologicznie aktywnych składników kosmetyków
 • Mechanizm działania aktywnych biologicznie składników kosmetyków
Panel III
REWITALIZACJA SKÓRY
 • Nieinwazyjne metody rewitalizacji skóry
 • Inwazyjne metody rewitalizacji skóry
 • Metody łączone
Panel IV
HOLISTYKA

Holistyczna diagnoza i terapia

 1. metody biologiczne
 2. metody biochemiczne
 3. metody bioinformacyjne
 4. zasady doboru indywidualnej diety i suplementacji
Panel V
EKONOMIA / MARKETING / PRAWO
 • Podstawy ekonomiczne prowadzenia gabinetu

1. kierowanie gabinetem zgodnie z rachunkiem ekonomicznym i misją swojej działalności gospodarczej
2. umiejętności menedżerskie – profesjonalny menedżer w gabinecie kosmetycznym

 • Podstawy marketingu ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych metod komunikacji
 • Aspekty prawne prowadzenia gabinetu.
Panel VI
PSYCHOLOGIA
 • Relacje kosmetyczka – klient
 1. umiejętność oceny, profile osobowościowe klienta
 2. trudny klient w gabinecie kosmetycznym
 • Relacje właściciel gabinetu – personel
 1. dobór właściwego dla siebie stylu kierowania i zarządzania zespołem
 2. zapoznanie się z ideami przywództwa i zarządzania konfliktem i kryzysem
Panel VII
SPRZĘT W NOWOCZESNYM GABINECIE KOSMETYCZNYM
 • Urządzenia do terapii fotooptycznych
 • Urządzenia do terapii innymi źródłami energii (RF)
 • Inne urządzenia i techniki terapii
Panel VIII
DZIEDZINY POKREWNE
 • Trychologia

 

Collegium Cosmeticum © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone