redakcja@lne.pl +48 42 661 63 30 (31)

LNE Edycja Polska

Wydawcą magazynu LNE oraz organizatorem Międzynarodowych Kongresów i Targów LNE jest:
Beauty In Sp. z o.o. Press sp.k.,
90-132 Łódź,
Narutowicza 75 E lok. 19,
NIP: 725 203 78 97, REGON: 101014917,
KRS: 0000373920, Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS


+42 661 63 30 (31)
+42 661 62 83
kongres@lne.pl

SWIFT DEUTPLPX, nr rachunku:
17 1910 1048 2783 8015 1216 0001